Kde a kdy

KVĚTEN

12. května 20.00 Malostranská beseda Barování se Sandrou Novákovou a Filipem Rajmontem Věra Nerušilová
22. května 19.00 Divadlo ABC Pan Kaplan má třídu rád Olga Tarnovská

ČERVEN

12. června 19.00 Divadlo ABC Pan Kaplan má třídu rád Olga Tarnovská
16. června 20.00 Malostranská beseda Barování se Sandrou Novákovou a Filipem Rajmontem Věra Nerušilová